Producent Balustrad
- Balkonowych, Schodowych, Tarasowych, Szklanych,
Nierdzewnych

516 868 178

avis.mazowieckie@gmail.com

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 3 kwietnia 2024 r.
Data wejścia w życie 03 kwietnia 2024 r.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje politykę ABM TEAM Dariusz Kuśmierz, ul. Okoliczna 4, PL 01-359, Polska, e-mail: avis.mazowieckie@gmail.com, telefon: +48 516 868 178 w sprawie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych, które zbieramy podczas korzystania z naszej strony internetowej ( https:// balustrady-warszawa.pl ). (Serwis”). Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie uzyskuj dostępu do Usługi ani nie korzystaj z niej.

Możemy modyfikować niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia i opublikujemy zmienioną Politykę prywatności w Usłudze. Zmieniona Polityka zacznie obowiązywać po 180 dniach od opublikowania zmienionej Polityki w Usłudze, a dalszy dostęp do Usługi lub korzystanie z niej po tym czasie będzie równoznaczne z akceptacją zmienionej Polityki prywatności. Dlatego zalecamy okresowe przeglądanie tej strony.

 1. INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY:

  Będziemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe o Tobie:

  1. E-mail
  2. Telefon
  3. Adres
  4. Adres do realizacji zamówienia (pomiar, inspekcja, montaż, dostarczenie zamówienia)
  5. Informacje o płatności
 2. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE:

  Informacje, które o Tobie gromadzimy, będziemy wykorzystywać w następujących celach:

  1. zarządzanie zamówieniami klientów (wycena, realizacja zamówienia)
  2. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG
  3. naszych klientów, dostawców, kontrahentów, podwykonawców, usługodawców 
  4. osób, które są pracownikami lub przedstawicielami naszych kontrahentów
  5. osób, które nabywają nasze produkty lub usługi jako konsumenci
  6. kandydatów do pracy w AVIS ABM Team Dariusz Kuśmierz
  7. Do celów reklamowych

  Jeśli będziemy chcieli wykorzystać Twoje dane w jakimkolwiek innym celu, poprosimy Cię o zgodę i wykorzystamy Twoje dane dopiero po otrzymaniu Twojej zgody, a następnie wyłącznie w celu(ach), na który(-e) wyrazisz zgodę, chyba że będziemy musieli postąpić inaczej przez prawo.

 3. PRZECHOWYWANIE TWOICH DANYCH:

  Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe u nas przez 90 dni do 3 lat po zamknięciu zamówienia przez użytkownika lub tak długo, jak będzie to potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Może zaistnieć potrzeba przechowywania niektórych informacji przez dłuższe okresy, np. prowadzenia dokumentacji/raportowania zgodnie z obowiązującym prawem lub z innych uzasadnionych powodów, takich jak egzekwowanie praw, zapobieganie oszustwom itp. Pozostałe informacje anonimowe i informacje zbiorcze, z których żadna nie umożliwia identyfikacji użytkownika (bezpośrednio lub pośrednio) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony.

 4. TWOJE PRAWA:

  W zależności od obowiązującego prawa możesz mieć prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, otrzymania kopii swoich danych osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania Twoich danych, poproszenia nas o udostępnienie (przeniesienie) Twoich danych osobowych informacji innemu podmiotowi, cofnięcia udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych, prawa do wniesienia skargi do organu ustawowego oraz innych praw, jakie mogą mieć zastosowanie na mocy obowiązujących przepisów prawa. Aby skorzystać z tych praw, możesz napisać do nas na adres avis.mazowieckie@gmail.com. Odpowiemy na Twoją prośbę zgodnie z obowiązującym prawem.

  Pamiętaj, że jeśli nie zezwolisz nam na gromadzenie lub przetwarzanie wymaganych danych osobowych lub wycofasz zgodę na ich przetwarzanie w wymaganych celach, możesz nie mieć dostępu do usług, dla których poszukiwano Twoich informacji, lub z nich korzystać.

 5. PLIKI COOKIE ITP.

  Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak z nich korzystamy, oraz o Twoich wyborach w związku z technologiami śledzenia, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

 6. BEZPIECZEŃSTWO:

  Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne i zastosujemy rozsądne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieuprawnionej zmianie Twoich danych znajdujących się pod naszą kontrolą. Jednakże, biorąc pod uwagę nieodłączne ryzyko, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa, w związku z czym nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz i robisz to na własne ryzyko.

 7. INSPEKTOR DS. SKARG / OCHRONY DANYCH:

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich informacji, które są u nas dostępne, możesz wysłać wiadomość e-mail do naszego specjalisty ds. skarg pod adresem ABM TEAM Dariusz Kuśmierz, ul. Okoliczna 4, e-mail: avis.mazowieckie@gmail.com. Rozpatrzymy Twoje wątpliwości zgodnie z obowiązującym prawem.

Polityka prywatności wygenerowana za pomocą CookieYes .

RODO

Szanowni Państwo

25 maja 2018 r. wchodzi w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
W/w Rozporządzenie zwane RODO.

Celem RODO jest  ochrona danych osobowych  osób fizycznych oraz ujednolicenie zasad przetwarzania w Unii Europejskiej.

Nasza firma prowadzi działalność, w czasie której zawieramy umowy, świadczymy usługi, a przez to przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych. Jako administrator danych osobowych przekazujemy Państwu zasady ich przetwarzania  oraz informujemy o prawach jakie przysługują osobom, których dane przetwarzamy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest AVIS Warszawa, ABM TEAM
Dariusz Kuśmierz.  Można się z nami kontaktować:

 • listownie: pod w/w adresem
 • mailowo: avis.mazowieckie@gmail.com
 • telefonicznie: + (516 868 178

W związku z prowadzoną przez nas działalnością przetwarzamy dane:

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG
 • naszych klientów, dostawców, kontrahentów, podwykonawców, usługodawców
 • osób, które są pracownikami lub przedstawicielami naszych kontrahentów
 • osób, które nabywają nasze produkty lub usługi jako konsumenci
 • kandydatów do pracy w AVIS Warszawa, ABM TEAM Dariusz Kuśmierz

Celem przetwarzania danych jest:

 • zawarcie i wykonanie umowy (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • dochodzenie roszczeń (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • wystawianie i przechowywanie faktur (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • sprawdzanie wiarygodności płatniczej w związku z zawarciem i wykonaniem umowy (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Dane osobowe pozyskujemy:

 • bezpośrednio od Państwa
 • z rejestrów CEIDG
 • ze stron internetowych
 • od naszych kontrahentów
 

Państwa dane przekazujemy:

 • osobom, które są upoważnione przez nas do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania umowy,   np. kurierzy, przewoźnicy, banki.
 • firmom świadczącym dla nas usługi prawne, obsługę księgową i podatkową oraz IT
 

Pozyskane od Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 • dane do celów zawarcia i wykonania umowy – do momentu wykonania umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres udzielonej gwarancji
 • dane do celów wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych – przez czas wymagany przepisami prawa
 • dane w celu oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów –  do momentu wywiązania się przez kontrahenta z jego zobowiązań.
 

Informujemy, że:

 • możemy w niektórych przypadkach sprawdzać wiarygodność płatniczą kontrahentów w biurach informacji gospodarczej.
 • przetwarzając dane  nie dokonujemy profilowania.
 

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu i sprostowania  swoich danych
 • usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • przenoszenia danych
 • cofnięcia zgody
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego
balustrady-warszawa.pl Zadzwoń teraz